Skip to content

Sammenlignende undersøgelse ml. vaccinerede samt ikke vaccinerede

Sitet/organisationen vaccineinjury.com har på baggrund af næsten 10.000 tilbagemeldinger fra forældre med u-vaccinerede børn grundigt undersøgt børnenes sundhedstilstand. Konklusionen viser tydelig tendens til mindre modtagelighed for sygdomme i denne gruppe i forhold til vaccinerede børns.

Især er det værd at bemærke, at allergiske former for sygdomme viser sig at være meget mindre udbredt hos ikke vaccinerede, f.eks. viser det sig at astma hos vaccinerede kun er ca. 2 1/2 procent, hvorimod netop astma har været et meget stigende problem hos børn i den vestlige verden og antager propertioner fra ca. dobbelt så meget og op til fire gange så meget, afhængig af hvilket land det drejer sig om.

Denne undersøgelses konklusion kan være med til at tydeliggøre forskellene på sundhedstilstanden hos u-vaccinerede og vaccinerede børn – noget som ellers indtil videre er helt ubekendt, da sådanne undersøgelse ikke er foretaget.

Det skal pointeres, at undersøgelsen naturligvis har usikkerheds momenter. Forældre som ikke lader deres børn vaccinere kan for eksempelvis tænkes at have en anden livsstil samt søge andre former for behandlinger for deres børn – således viser undersøgelsen, at mange blandt deltagerne ivrigt har anvendt alternative behandlingsformer som for eksempel homøopati

Herunder vises konklusionen på undersøgelsen hvad angår allergiske sygdomme. Se linket herunder for en detaljeret gennemgang af undersøgelsen:

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children.html

 

ref. vaccineinfo.injury

 


Leave a Reply