Skip to content

Om vaccinationer

Vaccinationer – skal, skal ikke..

På baggrund af mange forespørgsler hos patienter vil jeg fremover her på siden skrive om vaccinations problematikken. Emnet er kontroversielt og det kan være vanskeligt at foretage et oplyst valg, eksempelvis for forældre, på baggrund af den ofte ensidige retorik som forefindes i danske og udenlandske medier.

Der er tendens til, at kun de færreste overvejer om vaccinationer ville kunne give anledning til problemer for helbredet. Vi har vænnet os til tanken om at vacciner befrier os fra alverdens sygdomme. Men er vaccinationer nu så lykkesalige som vi tror de er? Man behøver ikke søge længe på internettet for at finde et noget mere nuanceret billede af problematikken – mest fra udenlandske interessegrupper, organisationer eller læger. Herhjemme er det mig bekendt kun Vaccinationsforum som har kritiske briller på.

Følgende fire aspekter mener jeg er vigtige at få belyst når man skal vurdere virkningen af vaccinationer.

Undersøgelse af vaccinerede og  ikke vaccinerede børn

Det drejer sig om, at kunne foretage sig et oplyst valg. Jeg mener ikke det er til stede så længe man har undladt at foretage undersøgelser som sammenligner Vaccinerede og Ikke Vaccinerede børn; det er overraskende at man påberåber sig videnskabelighed og udelukker problemer med vacciner, men ej har nogen kontrolgruppe, som er en normal procedure i kontrollerede undersøgelser. Hvorfor har man ikke lavet tiltag der sørger for at lave disse undersøgelser?

Andre årsager til nedgang i antallet af infektionssygdomme?

Børnevaccinationsprogrammet har man tildelt æren for faldet i antallet af børn ramt af børnesygdomme, men faktisk viser statiske data i mange lande, at dødeligheden faldt betragteligt allerede før man introducerede vaccinationsprogrammerne og at forhold som bedre hygiejne, ernæring, tilgang til rent vand osv., var afgørende i forhold til bedringen af befolkningens sundhedstilstand.

Immunitet i forhold til vaccination

Immunforsvaret er en utrolig kompleks mekanisme som involverer mange forskellige komponenter.

En vigtig bestanddel er den del af immunforsvaret som kan afkode og genkende fremmed virus eller bakterie. Princippet bag brugen af vaccinationer er netop at udnytte denne viden til at tilføre individet antistoffer, således at immunforsvaret er i stand til at bekæmpe antigener/mikroorganismer som er potentielt farlige. Dermed burde individet være immun overfor en bestemt sygdom.

Imidlertid bygger antagelsen på den formodning, at man kan injicere direkte i blodbanen og dermed ad kunstig vej skabe immunitet overfor sygdomme, hvorimod kroppens naturlige måde at skabe immunitet på skabes ved at mikroorganismen genererer beskyttelse ved biologiske mekanismer hele vejen gennem kroppen fra hud, mund, slimhinder og videre indtil det når blodbanen. Naturlig immunitet medfører ofte sygdom, men til gengæld er organismen sikret livslang beskyttelse.

Præmissen bag brugen af vaccinationer er kendt, men har vi øje for eventuelle alvorlige følgevirkninger af brugen og er vi i stand til at gennemskue og anerkende dogmatiske antagelser samt fejlslutninger? Hvis kroppen betragtes som en hvilken som helst anden levende organisme i naturen som udvikler sig harmonisk, vil man se at naturen allerede er optimeret gennem evolution fra encellet organisme til den sofistikerede menneskelige organisme; kunstig immunitet/vaccination er en intervention som i sig selv er naturstridig.

Farlige ingredienser?

Rent praktisk injicerer man inaktiverede eller svækkede mikroorganismer hvorved processen med dannelse af antistoffer går igang. Imidlertid indgår der flere komponenter i en vaccine – antibiotika, konserveringsmidler, stabilisatorer samt de såkaldte adjuvanser.
Adjuvanser er stoffer der får immunforsvaret til at reagere mere effektivt og er traditionelt baseret på aluminium. Imidlertid er aluminium kendt som et neurotoksisk stof der, som alle andre tungmetaller, kan medføre tungmetalforgiftning i kroppen.
Et andet tungmetal forbundet med vacciner er det kviksølvholdige konserveringstoffet Thimerosal. Kviksølv er et at de mest neurotoksiske stoffer overhovedet, men heldigvis har Danmark siden start 90’erne forbudt brugen af dette stof.
Andre betænkelige stoffer som animalsk blod, animalsk virus, bakterier, ethylen glycol (antifrys), formalin/formaldehyd, fremmed DNA, humant væv, kobber, latex, methanol, MSG, squalen samt fenol (carbolsyre) indgår også i vacciner.

Er kroppen virkelig godt tjent med denne cocktail og kender man nok til brugen af disse farlige stoffer til at udelukke, at netop de kan være årsag til destruktive og fremadskridende processer i kroppen?

Som ovenstående punkter illustrerer, rejses der legitime spørgsmål som jeg mener ikke entydigt besvares af sundhedsmyndighederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply