Skip to content

Andrew Wakefield – Historien om en svindler eller Whistleblower?

ANDREW WAKEFIELD – HISTORIEN OM EN SVINDLER ELLER WHISTLEBLOWER?

..eller en historie om nutidig magtmisbrug samt tendentiøs og usaglig mediedækning.

En af de mest omtalte og kontroversielle sager af sin art, har udfoldet sig om den Engelske tarmkirurg Andrew Wakefield som i 1998 offentliggjorde sin opdagelse af 12 engelske børn som alle havde udviklet mave-tarmforstyrrelse samt Autisme, efter at have fået MFR vaccinationer.

I mange år har modstandere og tilhængere af vaccinationer hidsigt haft kontroverser om hvorvidt vaccinationer kunne give anledning til autisme; denne undersøgelse, som Wakefield fik offentliggjort i The Lancet – et velrenommeret medicinsk tidsskrift – var i den grad vand på vaccine modstandernes mølle.

Efterfølgende trak The Lancet artiklen tilbage med henvisning til, at Wakefields undersøgelse var opdigtet.

I 2010 trak sagen på ny overskrifter, da en journalist, Brian Deer, offentliggjorde sin egen årelange undersøgelse af Wakefield i British Medical Journal. Her bliver Wakefield desuden anklaget for at have foretaget uetiske tiltag i forbindelse med sin undersøgelse af de 12 engelske børn, blandt andet  at forsøge at skaffe sig økonomisk profit – dette resulterer i at det engelske faglige råd af læger, General Medical Council, fratager Wakefield sin autorisation og dermed er faldet i unåde i det forskermiljø, hvor han ellers har været meget respekteret for sine utallige videnskabelige undersøgelser. Dette sker i øvrigt uden at forældrene til de 12 børn får mulighed for at blive inddraget i beslutningen, på trods af de skriftligt havde ytret deres støtte til Wakefield.

Wakefield tilbageviser alle beskyldninger

Wakefield har hele tiden fastholdt sin uskyld og sandfærdigheden af forløbet med undersøgelsen af de 12 børn.

Endvidere hævder han, at hans undersøgelser er verificerede samt bekræftet.

Det er kommet frem at Professor Walker Smith samt Dr. Amar Dhillon fra Royal Free Medical Hospital i London uvildigt foretog detaljerede undersøgelser på børnene 14 måneder før Wakefield offentliggjorde sin undersøgelse[1]. Deres konklusion var entydig, at børnene havde mave–tarm problemer samt sandsynligvis Autisme.

Derfor er det svært at fastholde anklagen mod Wakefield om at have opdigtet sin undersøgelse – med mindre man også anklager de to andre læger for videnskabeligt bedrag!

Anklagepunkterne angående forsøg på at skaffe sig profit samt andre uetiske tiltag afvises også af Wakefield.

Sagens Kerne

The Lancet samt British Medical Journal er begge store medicinsk faglige tidsskrifter; meget af det som offentliggøres her danner præcedens og stikker dermed rammerne for hvordan man udøver medicin. Spørgsmål er hvor uvildige de er? Der er ingen tvivl om, at tidsskrifterne har et afhængighedsforhold til medicinal industrien som også er ivrige bidragsydere.

Det er tankevækkende, hvor store konsekvenser det har haft for Wakefield at offentliggøre sine undersøgelser – ikke mindst med tanke på at  han har været ekstremt velanset i det akademiske miljø, at han med undersøgelsen ønskede flere undersøgelser for at kunne bekræfte/afkræfte det som han observerede, at han faktisk selv var tilhænger – og til dels stadig IKKE er modstander af vaccinationer, men blot gør opmærksom på at videnskaben bag brugen af vaccinationer mangler at kunne dokumentere virkningen.

Desuden er det beskæmmende at forældrene til børnene – dem som faktisk har haft bedst mulig objektiv viden omkring børnenes tilstand, ikke har været mere inddraget i sagen.

Medierne usaglige og tendentiøse

Med tanke på ovennævnte kendsgerninger er det bekymrende at pressen, herunder den danske, vælger at bringe overskrifter fra udenlandske pressebureauer uden at gå ind i detaljerne; man vælger blandt andet at tro ensidigt på en journalist (Brian Deer) i stedet for en højt respekteret forsker. Desuden drejer man sagen væk fra det det egentlig handler om; nemlig om hvorvidt der faktisk har vist sig hold i formodningen om forbindelsen: vaccination – autisme, til nu i stedet om Wakefields påståede uetiske adfærd.

Den undersøgende journalistik i denne sag fra medierne har været beskæmmende ringe. Det må være sådan, at begge sider af en sag skal lyttes til og forstås – det har ikke været tilfælde her, da forældrenes holdning og fortælling  omkring deres autisme ramte børn samt de detaljerede kendsgerninger som Wakefield selv giver udtryk for, står i stor kontrast til det som man læser i den gængse presse.

Klik her for at høre mere om sagen fra Wakefield selv: http://www.youtube.com/watch?v=N3fxHvvibsU

 


 

No comments yet

Comments are closed.